Słowniczek pojęć związanych z karate

Słowniczek podstawowych pojęć

dojo – świątynia, sala treningowa
hajime – zaczynać, start
karateka – trenujący karate
karategi – ubiór treningowy karate
kyu – stopnie uczniowskie
dan – stopnie mistrzowskie
kumite – walka (dosłownie spotkanie rąk)
kata – ćwiczenia formalne (pozorowana walka z wieloma przeciwnikami)
makiwara – przyrząd do ćwiczeń siły uderzeń
mokuso – zamknąć oczy – początek medytacji
mokusoyame – otworzyć oczy – koniec medytacji
obi – pas
rei – ukłon
sensei – nauczyciel, mistrz
sempai – starszy stopniem karateka
sensei-ni-rei – ukłon do nauczyciela
otagani-rei – ukłon między ćwicz?cymi
seiretsu – zbiórka
seiza – siad po japońsku
tameshiwari – próba siły
hidari – lewa
mihi – prawa

Komendy sędziowskie

shobu ippon hajime – rozpoczęcie walki do 1 punktu
yame – zatrzymanie walki
tsuzukete hajime – wznowienie walki
jogai – wyj?cie poza pole walki
motonoichi – rozkaz powrotu na pozycje wyj?ciowe
jikan – czas, sygnał dla sędziego, aby zatrzymał stoper
yame, soremade – koniec walki
aka (shiro) no kachi – czerwony (biały) wygrywa
hantei – ocena sędziów bocznych
hikiwake – remis
keikoku – napomnienie
hansoku chui – ostrzeżenie
hansoku – dyskwalifikacja
shiro – biały
aka – czerwony
atoshibaraku – 30 sekund do końca walki
fukushin shugo – zwołanie narady sędziów
tora nai – nie biorę pod uwagę
ketteisen – dodatkowa walka w przypadku remisu