Celem AKT Koszalin jest nauka i doskonalenie Karate Tradycyjnego wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dzięki treningom karate poza poznaniem wschodniej sztuki walki, uczestnicy odniosą wielkie korzyści dla własnego zdrowia:

  • wyrobią w sobie nawyk prawidłowej postawy, niezbędnej podczas wykonywania poszczególnych technik,
  • zwiększy się wydolność ich układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i prawidłowa działalność narządów wewnętrznych oraz układu więzadłowo – kostno – stawowego,
  • poprawi się kondycja poszczególnych cech motorycznych, ruchomość w stawach i siła mięśni tzw. gorsetu mięśniowego,
  • różnorodne techniki relaksacji wpłyną także na pozytywny sposób rozładowywania negatywnych emocji, co w przypadku dzieci i młodzieży w obecnych czasach ma ogromne znaczenie.

Poza fizyczną sferą, karate kształtuje również postawy moralne i intelektualne, niosąc za sobą filozofię życiową, którą z powodzeniem można zaszczepić na gruncie codziennego życia.

Zajęcia dostosowane są do możliwości psychofizycznych adeptów i przebiegją poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym w zakresie nauczania karate tradycyjnego. Instruktorzy posiadają bogatą wiedzę zdobytą na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń jako zawodnicy i osoby prowadzące zajęcia w zakresie tej sztuki walki. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby zadbać o swoją kondycję, sprawność fizyczną, sylwetkę, kształtować siłę ducha i własny charakter, ucząc się jednocześnie rzeczy, które mogą się przydać w sytuacjach zagrożenia.

W obecnych czasach, w obliczu biernego sposobu spędzania czasu wolnego, otyłości, częstych wad postawy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, brak zainteresowania czynnościami ruchowymi to wielki zdrowotny i społeczny problem, nie wspominając już o szerzącej się agresji i trudności w wyrażaniu negatywnych emocji w sposób społecznie akceptowany. Pożądane jest więc zainwestowanie w siebie poprzez aktywność fizyczną, warto by było to właśnie karate tradycyjne jako sport wszechstronny, dający również solidne podstawy dla uprawiania innych dyscyplin.