Akademicki Klub Karate Tradycyjnego powstał w styczniu 2007 roku. Na mocy decyzji Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 stycznia 2007 roku został wpisany do rejestru klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia pod numerem 29.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego z dnia 2 czerwca 2008 roku Klub został przyjęty do grona członków PZKT.

Klub powstał z inicjatywy zawodników trenujących w Sekcji Karate Tradycyjnego AZSPolitechniki Koszalińskiej.

Sekcja AZS istniała od 2003 do 2007 r i skupiała w swoich szeregach studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Koszalińskiej. Sekcja założona została przez Rafała Back i Piotra Ratuszniaka, którzy związani byli w latach 1992-1995 z chojnickim oddziałem ORS Wałcz. W związku z tym iż w regionie Koszalińskim nie istniał żaden ośrodek Karate Tradycyjnego, postanowili zorganizować zajęcia przy uczelnianym AZS.

Zajęcia w Sekcji Karate Tradycyjnego AZS Politechniki Koszalińskiej w latach 2003 – 2006 prowadził Sensei Mirosław Ellwart z Wejherowa. W tym okresie w zajęciach udział brali niemal wyłącznie studenci, absolwenci i pracownicy Politechniki Koszalińskiej.

W ciągu trzech lat działalności sekcji, 10 razy przeprowadzone zostały egzaminy na stopnie uczniowskie. Przeprowadzał je Sensei Mirosław Ellwart, a zawodnicy sukcesywnie zdobywali coraz wyższe stopnie. Zawodnicy AZS PK wielokrotnie startowali w zawodach, zarówno rangi okręgowej jak i Mistrzostw Polski.

W lipcu 2004 r. Rafał Back, Piotr Ratuszniak i Roman Fudala wzięli udział w zorganizowanym przez Lubelski Związek Karate Tradycyjnego, kursie instruktora sportu – część ogólna. W grudniu 2006 r. Rafał Back i Roman Fudala pomyślnie zdali egzamin końcowy kursu instruktorskiego o specjalności Karate Tradycyjne, co otworzyło drogę do utworzenia Akademickiego Klubu Karate Tradycyjnego w Koszalinie.

Od września 2007 w AKKT utworzona została grupa dziecięca na zajęcia której uczęszczają dzieci z koszalińskich szkół podstawowych i gimnazjów. Jednocześnie, w tym samym czasie utworzona została zamiejscowa sekcja w Warszkowie k. Sławna.

W ciągu dalszych lat działalności klub zmienił nazwę na Akademię Karate Tradycyjnego.

Aktualnie w klubie zajęcia prowadzi trzech instruktorów: Roman Fudala (2 DAN), Rafał Back (2 DAN) oraz Mariusz Witman (1 kyu).

AKT Koszalin swoją działalnością chce objąć mieszkańców Koszalina i okolic bez względu na wiek i płeć. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich chcących poznać jedyne oryginalne japońskie Karate.