Zarząd klubu

Prezes – Roman Fudala
Vice prezes – Rafał Back
Skarbnik – Justyna Fudala
Sekretarz – Katarzyna Długołęcka
Członek – Bartosz Piątkowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Rafał Leszczyk
Vice przewodniczący – Krzysztof Tomczyk
Członek – Maciej Wiktorowski