Zarząd klubu

Prezes – Roman Fudala
Vice prezes – Rafał Back
Skarbnik – Justyna Fudala
Sekretarz – Mariusz Witman
Członek – Rafał Leszczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Krzysztof Tomczyk
Vice przewodniczący – Olimpia Jarząb
Członek – Agnieszka Nagańska