13 lutego 2015 r. Odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Akademii Karate Tradycyjnego.
Podczas zebrania wybrano władze Akademii – Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli :
Prezes – Roman Fudala
Vice prezes – Gabriela Bluma
Skarbnik – Justyna Fudala
Sekretarz – Rafał Back
Członek – Katarzyna Długołęcka
Członek – Katarzyna Steigert
Członek – Bartosz Piątkowski

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :
Przewodniczący – Andrzej Frączkiewicz
Vice przewodniczący – Rafał Leszczyk
Członek – Piotr Miarka
Członek – Krzysztof Tomczyk