Serdecznie zapraszamy na treningi wszystkich trenujących dotychczas w naszym klubie oraz wszystkie osoby zainteresowane treningami Karate (dzieci, młodzież i dorosłych). Do sekcji zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, gdyż Karate Tradycyjne jest sztuką walki w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Zajęcia prowadzą licencjonowani instruktorzy PZKT, posiadacze stopni mistrzowskich 2 DAN zarejestrowanego w Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF). Więcej informacji o instruktorach – w zakładce Klub » Instruktorzy

Od września zapraszamy do nowej grupy dla początkujących w Liceum Ogólnokształcącym nr 6. Podział na grupy znajduje się w dziale Treningi.

Głównym celem jest nauka i doskonalenie Karate Tradycyjnego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Dzięki treningom karate poza poznaniem wschodniej sztuki walki, dzieci i młodzież uczestnicząca w treningach odnosi wielkie korzyści dla własnego zdrowia, gdyż dzięki treningowi wyrabia w sobie nawyk prawidłowej postawy, niezbędnej podczas wykonywania poszczególnych technik, zwiększa się wydolność ich układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i prawidłowa działalność narządów wewnętrznych oraz układu więzadłowo – kostno – stawowego poprawia się kondycja poszczególnych cech motorycznych, ruchomość w stawach i siła mięśni.

Zapisy odbywają się na każdym treningu (godziny treningów znajdują się w zakładceTreningi) lub telefonicznie (numery telefonów znajdują się w zakładce Kontakt)