Aby zacząć swoją przygodę z karate wystarczy przyjść na zajęcia Akademii Karate Tradycyjnego (miejsce i godziny treningów podajemy w zakładce Treningi). W przypadku osób niepełnoletnich chcących uczęszczać na zajęcia, konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Na trening należy przyjść w dowolnym stroju gimnastycznym, który nie ogranicza swobody ruchów, bez obuwia.